Železniční síť je jako živý organismus. Čím rychleji ji osekáváme, tím rychleji umírá.

Stránky nemají žádnou souvislost s facebookovskými aktivitami "Ždánická lokálka".

Dráha umřela, kauza žije - sledujte sekci "Aktuálně".

Vážení přátelé, prohráli jsme bitvu, nikoliv válku.

Záchrana regionální dráhy Mutěnice - Kyjov se nezdařila, částečně proto, že jsme nebyli účastníky ani řízení o zrušení dráhy ani řízení o odstranění stavby, částečně proto, že nebyla politická vůle dráhu zachovat. Naše naděje se upínaly k uplatnění mimořádných opravných prostředků, ovšem neuspěli jsme. Ministerstvo dopravy rozhodlo poměrně alibistickou filipikou, tudíž že zájem více než jedenáctiset z vás, vyjádřený podporou naší petiční akce, není natolik silným projevem veřejného zájmu, aby pomohl zvrátit zjevně nezákonné kroky MěÚ v Kyjově - stavebního odboru a velmi nestandartní chování SŽDC, s.o.

Nezbývá tedy nic jiného, než-li občanům obcí sdružených v DSO Mutěnka popřát jen to, aby výstavby cyklostezky možná co nejméně zatížila rozpočty jejich obcí a my, členové občanského sdružení veřejně slibujeme, že budeme i nadále v rámci našich možností sledovat a vyhodnocovat smysluplnost této investice.

Petiční akce i veřejná sbírka jsou ke dni 15.2.2012 zastaveny.
Odbor správní krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 10.7.2012 schválil využití čerpání prostředků z povolené veřejné sbírky. Přesvědčit se můžete na následujících odkazech: dopis a kontrola. Výtěžek veřejné sbírky byl po schválení odborem správním JMK použit na příspěvek k vybudování muzejní expozice v žst. Kyjov, která bude připomínat existenci dráhy regionální Mutěnice - Kyjov. 

Ještě jednou bych vám všem, kteří jste přispěli a nebo se jen nebáli vyslovit svůj názor, chtěl poděkovat a  nevzdávejme se, protože to, kolik kilometrů zlikvidovaných kolejí přibyde, záleží jen na nás.